įlenkti


įlenkti
įleñkti, -ia, į̃lenkė tr. K 1. padaryti lanko formos, netiesų, įgaubti: Gelžį į̃lenkiau į vidų J. Įlenkiau lazdą (geležinę) ir nebegaliu ištiesti Š. Lapai tribriauniais pamatais, skiauterėtomis nugarėlėmis, įlenktais paviršiais, statūs P.Snar. Raštuota įlenktais kampais kepuraitė sp. Vertė ir su piktumu ant krūtinės užklaupė ir du šonkaulius į̃lenkė Skr. Kenkles įleñkęs lindo vel[nia]s į pušales Lnk. | refl. K: Įlanka yra vieta, kur upė (jūra) įsilenkus J.Jabl. 2. refl. pasilenkti: Šulnin insleñkęs žiūri ir juokias Sdk. Pjovėja kai insìlenkė (susilenkusi įniko) pjaut, tai, kol nenupjovė, neatsilenkė Vlk. 3. paraityti, patrumpinti: Tai nieko, kad ilgas, gali gi inleñkt (palenkti, patrumpinti drabužį) Sdk. 4. refl. tr. įsivynioti, įsivyti: Į tinklo mezgamąją šeivą gijas įsilenkti Prk. 5. prk. įgerti: Į̃lenka ir anie, tik girti nerodos Šts. \ lenkti; antlenkti; aplenkti; atlenkti; įlenkti; išlenkti; nulenkti; palenkti; parlenkti; perlenkti; pralenkti; prilenkti; sulenkti; užlenkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • įlenkti — įleñkti vksm. Tóks svõris – nèt automobi̇̀lio kėbulą į̃lenkė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įlenktinis — įlenktìnis, ė adj. (2) NdŽ įlenktas: Dirbami paveikslai įrėžtiniai, iškilūs ar įlenktiniai Šlč. Įlenktinė kreivoji rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antlenkti — antleñkti, ia, añtlenkė (ž.) tr. 1. užlenkti: Kalvis antlenka pryšnagį ant nago, kad pasaga nenuslystum Šts. 2. J, Š uždėti lanką, apjuosti lanku. 3. refl. tr. J lenkiant pritaisyti ką: Rankeną reik antsileñkti dalgiuo Šts. Kampiną antsilenka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplenkti — apleñkti, ia, àplenkė tr. 1. aplink apjuosti, lanku apsupti: Apleñkti kubilą su lanku J. Lanką aplink kibirą apleñkti K. Nuvežiau pas kalvį, kad apleñktų (apkaustytų) man vežimą Vv. Patvoriais vyšnių, slyvų krūmais kaip vainiku sodnas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlenkti — atleñkti, ia, àtlenkė K 1. tr. SD210, R419 sulenktą atitiesti arba atgal lenkti: Atgal àtlenkiau gelžį įlinkusį J. Vinis su àtlenkta galvele BŽ213. | refl.: Tuoj pečiai atsilenkė ir rankos pakilo Vaižg. Perdien roviau neatsilenkdamà Lp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • besti — bèsti, bẽda (bẽdžia), bẽdė tr., bẽsti Š 1. kur nors kišti, smeigti, durti: Kuolą reikia įkalt, baslį bèst Pmp. Bedžiaũ per visą dieną kuolus tvorai – net nusibodo Brt. Bèsk baslį į žemę J. | prk.: Jis paskui savo tėvą žengė taip smarkiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlenkti — išleñkti, ia (ìšlenkia), ìšlenkė tr. K 1. padaryti lanko formos, išgaubti: Jis išvydo artinantis prie jo neregėto didumo bjaurią būtybę ir mojuojant išlenktą kardą J.Balč. Kiškis išlenkė nugarą ir kūrė dar smarkiau rš. Arklys, išlenkęs gražų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kumpablis — sm. kumpas oblius: Kupris, arba kumpablis, galima įlenkti vidun, išlenkti lauko pusėn ir ištiesti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lenkti — leñkti, ia, ė tr. 1. SD59, R, K daryti nulinkusį, netiesų: Leñk medį į tą pusę J. Taip lenk, kad linktų, o ne taip, kad lūžtų Šauk. Malkos vežimą leñkia (nuo sunkumo) Rm. Dideli raudoni rudeniniai obuoliai net lenkė obelų šakas V.Myk Put.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulenkti — nuleñkti, ia (nùlenkia), nùlenkė tr. 1. padaryti nulinkusį, netiesų: Nekabink tiek daug ant vieno kablio – nuleñksi Rm. Nulenk vinį žemyn, kad nekliūtų Prn. Vaisiai nulenkė šakas E.Miež. Rūtele žalioji, vai kam nulenkei aukso viršūnėlę?… …   Dictionary of the Lithuanian Language